Η διαδικασία

Η παραγωγική διαδικασία και κατασκευή ενός custom made αμαξιδίου, ξεκινάει με τη σωστή λήψη των σωματομετρικών διαστάσεων. Ακολουθεί ο σχεδιασμός του σε 3D πρόγραμμα , η παρουσίασή του στον χρήστη, με δυνατότητα τροποποιήσεων, σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

Στη συνέχεια, αρχίζει η διαδικασία της κατασκευής χρησιμοποιώντας σωλήνες αλουμινίου ειδικού κράματος, ιδιαίτερα ανθεκτικές και ελαφρύτερες από τα συνηθισμένα αλουμίνια, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην αεροναυπηγική και συγκολλούνται με τη μέθοδο TIG, από πιστοποιημένους συγκολλητές.

Η κατασκευή ολοκληρώνεται με τη συναρμολόγηση των επιλεγμένων εξαρτημάτων από τον χρήστη.

Το πάθος μας για την κατασκευή σε συνάρτηση με την ικανοποίηση του πελάτη, είναι οι δύο συντελεστές που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε.