Ανταλλακτικά

Διάφορος εξοπλισμός

Προστατευτικά ακτινών για τροχούς 24’’

Προστατευτικά ακτινών για τροχούς 24’’

Περιγραφή προϊόντος

Προστατευτικά ακτινών μαύρα για τροχούς 24’’, με υποδοχείς για 4 ή 6 σημεία στήριξης.