Ανταλλακτικά

Τροχοί κατεύθυνσης

Τροχοί αλουμινίου

Τροχοί αλουμινίου

Περιγραφή προϊόντος

Μπροστινοί τροχοί αλουμινίου, με μαύρο άκαμπτο ελαστικό, 80 x 35mm - 100 x 34mm - 125 x 34mm.