Ανταλλακτικά

Τροχοί κίνησης

Dynamic Happy 24 x 1’’

Dynamic Happy 24 x 1’’

Περιγραφή προϊόντος

DYNAMIC HAPPY τροχός 24 x 1’’ με μαύρη ζάντα αλουμινίου, 12 μεταλλικές μαύρες ακτίνες, στεφάνες ώθησης και κέντρο άξονα από γυαλισμένο αλουμίνιο. Ελαστικά υψηλής πίεσης.